E-Book สอนพื้นฐาน WordPress

E-Book สอนพื้นฐาน WordPress

พื้นฐานสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

แบบ Step by Steps

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ครับ

เดิมทีเขียนไว้ประมาณ สองร้อยเกือบสามร้อยหน้า

แต่พอลองเปิดอ่านดูพบว่า บางหัวข้อหรือบางอย่างสามารถตัดออกไปได้

โดยไม่ทำให้เนื้อหาไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์

เพราะเป็นแบบ E-BOOK การมีหลายหน้าเกินไปจะทำให้ล้าในการเลื่อนอ่านครับ

ถึงเป็น Tablet ก็ยังเลื่อนเหนื่อยอยู่ดี

ผมจึงเน้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อที่จะได้พัฒนาต่อยอดได้ครับ

ถ้ามีพื้นฐานแล้วการประยุกต์หรือดัดแปลงอะไรต่างๆ ทั้งเนื้อหา และส่วนประกอบต่างๆ

ถ้าพื้นฐานดี ก็จะมีความเข้าใจมากขึ้น

มีจำหน่ายแล้วที่   www.ebooks.in.th    ราคาเล่มละ 69.-บาทครับ

ถ้าให้ทาง Ebook.in.th ปริ้นหรือพิมพ์ให้ จะราคา 105.-บาทครับ
และอีกที่ครับ Mebmarket

สามารถโหลดอ่านได้ บนแทปเลต และ ipad ได้แล้วครับ

รายละเอียดคลิก