ในหน้านี้จะแนะนำเป็น VDO ครับ เป็น VDO

ติดตามได้ที่ช่อง Youtube
ตามหัวข้อด้านล่างครับ

# การตั้งค่าเบื้องต้นหลังจากติดตั้ง WordPress
#การติดตั้ง Theme WordPress

#การติดตั้ง Plugin WordPress